Nowy Rok 2019 – to nowe wyzwania…

Nowy Rok to nowe rzeczy, które są przed nami.  Lubię początek roku ponieważ to nowe cele, nowe plany, wyzwania i marzenia, które  zaznaczam w kalendarzu. Patrzę więc dziś pełna  nadziei  i wiary, że uda mi się je zrealizować. Rozpisuję plan na najbliższe miesiące wiem, że będzie to intensywny, ale  jednocześnie bardzo ciekawy czas. Praca z […]