Kurs Finansowy Crown

Tematy tego kursu

Rozdział 1 Początek podróży?

Sposób dysponowania pieniędzmi wpływa na naszą więź z Bogiem.
Studium indywidualne
Refleksje po rozdziale 1

Rozdział 2 Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność?

Bóg jest właścicielem wszystkiego.

Rozdział 3 Praca?

Wykonuj pracę tak, jakby była ona zlecona przez samego Pana Boga.

Rozdział 4 Długi?

Długi to pewien rodzaj niewoli.

Rozdział 5 Porada?

Człowiek mądry szuka rady.

Rozdział 6 Styl życia?

Staraj się mądrze wydawać pieniądze.

Rozdział 7 Uczciwość?

Boże standardy są absolutne.

Rozdział 8 Dawanie?

Błogosławioną rzeczą jest dawać.

Rozdział 9 Inwestowanie?

Oszczędzaj wytrwale.

Rozdział 10 Wieczność?

Ze wszystkiego zostaniemy rozliczeni.

Zakończenie?

Twoja ocena Kursu Finansowego Crown.
Symbol zastępczy
1,00 
0